Co to je CEKAS

CEKAS je zkratka Centra pro kvalitu a standardy v sociálních službách, které bylo založeno jako součást Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. v říjnu 2003.

Poslání CEKAS

CEKAS realizuje české i mezinárodní projekty především v sociální oblasti a nabízí partnerství pro přípravu a realizaci projektů organizacím, které nemají vlastní personální kapacity k tomu, aby takové projekty samy připravily a řídily. 

CEKAS poskytuje vzdělávací programy akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí, cvičné audity kvality a konzultační podporu v sociálních službách.

Cíle CEKAS

  • Iniciovat, připravovat  a realizovat partnerské projekty podporující spolupráci nestátního (neziskového) sektoru, státního sektoru (MPSV, MŠMT ad. instituce) a samosprávy (kraje, města, obce) se zaměřením na sociální oblast a vzdělávání. 
  • Být realizátorem nebo zprostředkovatelem pilotních projektů v oblasti rozvíjení nových metod a přístupů v oblasti sociální práce.
  • Být zprostředkovatelem zkušeností s nejlepší praxí v České republice a v zahraničí. 
  • Podporovat a provázet poskytovatele sociálních služeb a další subjekty v sociální oblasti při zavádění systémů řízení kvality založených na standardech kvality.
  • Poskytovat akreditované vzdělávací programy.
  • Provádět fundraising pro výše uvedené oblasti. 

 

 

 

logo

Provoz těchto stránek je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.