Aktuality

Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby

 

Seznam certifikovaných služeb - květen 2016

 

 

Pozvánka na odborný seminář "Hrajeme si s příběhy"

Organizace HoSt Home-Start Česká republika ve spolupráci s CEKAS při NVF, o.p.s. si vás dovolují pozvat na odborný seminář věnovaný projektu „Hrajeme si s příběhy“, který realizují v rámci malého grantového schématu CZ 04 FM EHP 2009-2014.

 

Pozvánka na seminář

 

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Dne 03.03.2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

V dokumentu Inovovaných standardů proběhly k 1. 9. 2015 některé drobné technické úpravy. Seznam úprav je uveden na konci dokumentu.

Bližší informace zde

Informační kampaň „Právo na dětství“.

Na webových stránkách informační kampaně "Právo na dětství" byla umístěna informace o našem projektu "Hrajeme si s příběhy - nová metody pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů".

Více o informační kampani a našem projektu zde.

!!!Důležitá informace Certifikační agentury pro žadatele o certifikaci!!!

Dne 03. 03. 2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

 

Inovované standardy odborné způsobilosti reagují na legislativní změny uplynulých let, na zavedení standardů kvality sociální práce do praxe a dále jsou upraveny věcně i terminologicky.

 

Seznam certifikovaných služeb

aktualizovaný k listopadu 2014

Zahájení projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

1. června 2014 zahájil CEKAS v partnerství s organizací HoSt realizaci projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”. Projekt bude probíhat do května 2018 a je financovaný dánskou nadací The Velux Foundations.

Více o projektu zde.

Jaká je terénní práce v nákladním autě

Česká asociace streetwork ve spolupráci s Národním vzdělávacím fondem připravila k realizaci projekt mobilní terénní práce, která je vykonávána prostřednictvím vybaveného nákladního automobilu. Projekt Streetwork pro děti a mládež, v rámci kterého mobilní terén funguje, byl podpořen dánskou nadací The Velux Foundations. 

 

Syndikovat obsah