Aktuality

Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby

 

Seznam certifikovaných služeb - květen 2016

 

 

Pozvánka na odborný seminář "Hrajeme si s příběhy"

Organizace HoSt Home-Start Česká republika ve spolupráci s CEKAS při NVF, o.p.s. si vás dovolují pozvat na odborný seminář věnovaný projektu „Hrajeme si s příběhy“, který realizují v rámci malého grantového schématu CZ 04 FM EHP 2009-2014.

 

Pozvánka na seminář

 

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Dne 03.03.2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

V dokumentu Inovovaných standardů proběhly k 1. 9. 2015 některé drobné technické úpravy. Seznam úprav je uveden na konci dokumentu.

Bližší informace zde

Nabídka publikace "Sociální služby - Tvorba a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb"

Opět nabízíme možnost osobního odběru publikace: Sociální služby - Tvorba a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb (Krutilová, Čámský, Sembdner)

Informační kampaň „Právo na dětství“.

Na webových stránkách informační kampaně "Právo na dětství" byla umístěna informace o našem projektu "Hrajeme si s příběhy - nová metody pro zapojení dítěte do rozhodovacích procesů".

Více o informační kampani a našem projektu zde.

!!!Důležitá informace Certifikační agentury pro žadatele o certifikaci!!!

Dne 03. 03. 2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

 

Inovované standardy odborné způsobilosti reagují na legislativní změny uplynulých let, na zavedení standardů kvality sociální práce do praxe a dále jsou upraveny věcně i terminologicky.

 

Seznam certifikovaných služeb

aktualizovaný k listopadu 2014

Zahájení projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”

1. června 2014 zahájil CEKAS v partnerství s organizací HoSt realizaci projektu “Profesionální dobrovolnictví v práci s ohroženými dětmi a rodinami v ČR”. Projekt bude probíhat do května 2018 a je financovaný dánskou nadací The Velux Foundations.

Více o projektu zde.

Syndikovat obsah