Aktuality

Otevření Restart shopu

5. května 2014 jsme v rámci projektu ”Streetwork pro děti a mládež” otevřeli dobročinný obchod Restart Shop s tréninkovými místy pro motivované mladé lidi, kteří žijí v neuspokojivých rodinných poměrech a kterým se často nedostává podpory a povzbuzení od vlastních rodičů. 

 

Zahájení veřejné zakázky „Poskytování odborných konzultací a metodické pomoci v oblasti Standardů kvality sociálních služeb“

V říjnu 2013 vyhrál CEKAS veřejnou zakázku „Poskytování odborných konzultací a metodické pomoci v oblasti Standardů kvality sociálních služeb“ pro Pečovatelskou službu města Moravské Budějovice. Od listopadu 2013 do srpna 2014 bude kmenový konzultant CEKAS zajišťovat odborné konzultace při dopracování Standardů kvality sociálních služeb a poskytovat metodickou pomoc při aplikaci Standardů kvality sociálních služeb do praxe.

Ukončení veřejné zakázky „Realizace odborné konzultace procesů kvality poskytování sociálních služeb ve Farní charitě Litoměřice“

Od května 2012 do října 2013 realizovali kmenoví konzultanti CEKAS veřejnou zakázku pro Farní charitu Litoměřice. Byly provedeny 3 úvodní audity naplňování SQSS ve třech střediscích:  Charitním domově sv. Zdislavy, Domech s pečovatelskou službou a Domově na Dómském pahorku. Poté následovalo celkem 15 jednodenních konzultací v těchto střediscích. 

Zahájení projektu "Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina"

 

1. října 2013 zahájil CEKAS realizaci projektu “Další vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina“ a tím rozšiřuje vzdělávací aktivity poskytované od roku 2005 pro krajská zařízení také na poskytovatele obecní, městské a neziskové.

Detailní informace o projektu jsou zde.

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

V květnu 2012 předal NVF-CEKAS sekretariátu RVKPP „Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog“ jako výstup pracovní skupiny odborníků vedených PhDr. Jiřím Librou v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009–2012, realizovaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Certifikace: Aktuální informace k zaslání požadované dokumentace pro potřeby realizace místního šetření v organizaci

Od 10. 4. 2012 budou organizace zasílat požadovanou dokumentaci:
1) v el. verzi e-mailem na adresu tomesova@nvf.cz a zároveň
2) místo původní listinné verze pouze v elektronické formě – tedy na CD nosiči (ten bude archivován spolu s písemnou žádostí a objednávkou v Certifikační agentuře).

více informací zde

Syndikovat obsah