Archiv

Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina

in

 

Zmapování a porovnání vnitrostátního systému pěstounské péče se systémy pěstounské péče ve vybraných evropských zemích

in

 

Podpora rozvoje kvality poskytovatelů sociálních služeb zřizovaných Zlínským krajem

in

Závěrečné shrnutí projektu

 

Ověření obecných standardů kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT prostřednictvím auditů kvality ve vybraných zařízeních

in

Zadavatel: MŠMT - dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012.

Podpora vypracování obecných standardů kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT

in

Zadavatel: MŠMT - dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012.

Rozvoj a podpora dalšího vzdělávání v oblasti kontaktní práce u sociálních služeb Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a Terénní práce

in

 

Souhrnné informace o realizovaném výzkumném projektu "Analýza sociálních služeb pro seniory ve Středočeském kraji"

in

ke stažení zde

Realizované projekty

in

Závěrečné zprávy z realizovaných projektů

Zavádění standardů kvality sociálních služeb v domovech důchodců zřízených hlavním městem Prahou

Sborník ke konferenci Profesní příběh, květen 2008

in

Sborník ke konferenci Děti mezi ústavní výchovou a rodinou, listopad 2007

in

Syndikovat obsah