Certifikace RVKPP

Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová

Seznam držitelů certifikátů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytujících adiktologické odborné služby

 

Seznam certifikovaných služeb - květen 2016

 

 

Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

!!!Důležitá informace Certifikační agentury pro žadatele o certifikaci!!!

Dne 03. 03. 2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

 

Inovované standardy odborné způsobilosti reagují na legislativní změny uplynulých let, na zavedení standardů kvality sociální práce do praxe a dále jsou upraveny věcně i terminologicky.

 

Seznam certifikovaných služeb

aktualizovaný k listopadu 2014

Elektronický občasník Certifikační agentury č. 4/2012 ze dne 30. 8. 2012

 

Ke stažení zde

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

V květnu 2012 předal NVF-CEKAS sekretariátu RVKPP „Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog“ jako výstup pracovní skupiny odborníků vedených PhDr. Jiřím Librou v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009–2012, realizovaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tématické setkání certifikátorů 2012

22. května 2012 se v rámci rozšiřujícího stupně vzdělávacího programu pro certifikátory uskutečnilo tématické setkání certifikátorů. Zúčastnilo se 55 certifikátorek a certifikátorů.

Průběh setkání

Evaluace procesu certifikací 2012, Josef Radimecký

Certifikace: Aktuální informace k zaslání požadované dokumentace pro potřeby realizace místního šetření v organizaci

Od 10. 4. 2012 budou organizace zasílat požadovanou dokumentaci:
1) v el. verzi e-mailem na adresu tomesova@nvf.cz a zároveň
2) místo původní listinné verze pouze v elektronické formě – tedy na CD nosiči (ten bude archivován spolu s písemnou žádostí a objednávkou v Certifikační agentuře).

více informací zde

Tématické setkání certifikátorů 2010

7. prosince 2010 od 10 do 14 hodin se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskuteční vzdělávací seminář pro certifikátory programů protidrogové politiky (služeb sekundární a terciární prevence pro uživatele návykových látek).

Syndikovat obsah