Dokumenty pro proces certifikací

Žádost a závazná objednávka

platná od srpna 2015

Metodika místního šetření

 aktualizace 14. 5. 2010

Certifikační řád

 aktualizace 14. 5. 2010

Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

V květnu 2012 předal NVF-CEKAS sekretariátu RVKPP „Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog“ jako výstup pracovní skupiny odborníků vedených PhDr. Jiřím Librou v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009–2012, realizovaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Certifikace: Aktuální informace k zaslání požadované dokumentace pro potřeby realizace místního šetření v organizaci

Od 10. 4. 2012 budou organizace zasílat požadovanou dokumentaci:
1) v el. verzi e-mailem na adresu tomesova@nvf.cz a zároveň
2) místo původní listinné verze pouze v elektronické formě – tedy na CD nosiči (ten bude archivován spolu s písemnou žádostí a objednávkou v Certifikační agentuře).

více informací zde

Statut Výboru RVKPP pro udělování certifikací (Certifikační výbor)

 aktualizace 14. 5. 2010

Jednací řád Výboru pro udělování certifikací (Certifikační výbor)

 aktualizace 14. 5. 2010

Formulář pro souhlas zákonného zástupce uživatele s nahlédnutím do osobní dokumentace

Formulář pro předběžný časový průběh

Formulář pro souhlas uživatele s uskutečněním rozhovoru

Syndikovat obsah