Certifikace RVKPP

Obnovení realizace místních šetření

 

Inovace závazných dokumentů pro proces certifikací

Dne 30. 10. 2009 schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) inovaci tří závazných dokumentů pro proces certifikací, které vstoupily v platnost 1. 1. 2010:

PLÁN A PŘÍPRAVA CERTIFIKACÍ V ROCE 2010

Žádáme statutární zástupce organizací (programů protidrogové politiky), kterým v letošním roce končí platnost certifikace odborné způsobilosti a plánují předložit žádost o provedení nového místního šetření, aby o této skutečnosti informovaly Certifikační agenturu do konce března 2010 prostřednictv&

Znovuzahájení místních šetření od března 2010

Od druhé poloviny března 2010 bude znovuzahájena realizace místních šetření.

Inovace závazných dokumentů pro proces certifikací

Dne 30. 10. 2009 schválila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) inovaci tří závazných dokumentů pro proces certifikací, které vstoupily v platnost 1. 1. 2010:

Výsledky výběrového řízení na nové certifikátory

11. ledna 2010 bylo ukončeno výběrové řízení na nové certifikátory. Do základní stupně vzdělávání nových certifikátorů byli vybráni tito uchazeči:

Platnost certifikátů

Vyjádření sRVKPP:

Syndikovat obsah