2. mezinárodní seminář na téma PROCESY A METODY ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI ČR A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH

in

Ve dnech 18. 4. – 20. 4. se uskutečnil 2. mezinárodní seminář na téma PROCESY A METODY ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI ČR A DALŠÍCH EVROPSKÝCH ZEMÍCH v prostorách Autoklubu v Opletalově 29, Praha 1.

Akce se zúčastnilo 35 českých zástupců služeb pro uživatele návykových látek, hlavně certifikátorů odborné způsobilosti, dále 12 odborníků ze zahraničí – z Rakouska, Maďarska, Německa, Bulharska, Slovenska a zástupkyně Evropské komise.

Na semináři byly předneseny příspěvky, které jsou na této webové stránce k dispozici všem zájemcům, a to v českém i anglickém jazyce.

Program semináře

Vyhodnocení semináře

 

Prezentace

Zavádění standardů kvality do praxe/Getting quality standards into practice (J. Radimecký)

Dokumentace pro certifikace a pro certifikátory/Documents for certifications & certificators (J. Radimecký)

Nábor a školení certifikátorů (I. Tomešová)

Training of certificators (I. Tomešová)

Místní šetření/Local assessment (J. Radimecký)

Příprava místního šetření/Preparation of local assessment (J.Radimecký, D. Adameček)

Certifikace a financování (L. Kiššová)

Standards and guidelines to improve treatment quality (M. Ferri)

Hodnocení systému ceritifikací služeb pro UNL/Evaluation of drug services certification system (J. Radimecký)