Často kladené otázky - II. fáze (2007)

in

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Je potřeba k žádosti o kontrolní místní šetření přikládat znovu veškeré materiály, směrnice a další náležitosti stejně jako při prvním šetření nebo postačí poslat pouze upravené materiály, ke kterým měl certifikační tým výhrady?


Je potřeba k žádosti o kontrolní místní šetření přikládat znovu veškeré materiály, směrnice a další náležitosti stejně jako při prvním šetření nebo postačí poslat pouze upravené materiály, ke kterým měl certifikační tým výhrady?
K žádosti o kontrolní místní šetření musí žadatel zaslat v elektronické i listinné formě znovu kompletní aktuální požadovanou dokumentaci. Nestačí poslat pouze upravenou dokumentaci. Certifikační tým bude mít k dispozici protokol a závěrečnou zprávu z předchozího místního šetření a bude se zaměřovat na kontrolu odstraněných nedostatků.