Certifikace: Aktuální informace k zaslání požadované dokumentace pro potřeby realizace místního šetření v organizaci

Od 10. 4. 2012 budou organizace zasílat požadovanou dokumentaci:
1) v el. verzi e-mailem na adresu tomesova@nvf.cz a zároveň
2) místo původní listinné verze pouze v elektronické formě – tedy na CD nosiči (ten bude archivován spolu s písemnou žádostí a objednávkou v Certifikační agentuře).

více informací zde