Certifikační agentura - kontaktní hodiny

 
Pracovnice Certifikační agentury je možné telefonicky zastihnout v kontaktních hodinách
pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin
 
PhDr. Irena Tomešová
(zajišťuje veškeré organizační záležitosti k místním šetřením, přijímá odvolání na průběh a závěry místních šetření, shromažďuje podklady k dohodám/smlouvám pro certifikátory)

  • Telefon: 777 584 639

Ing. Alena Valečková
(vyřizuje veškeré finanční záležitosti týkající se činnosti Certifikační agentury včetně faktur za místní šetření)

  • Telefon: 604 393 830