Důležitá informace pro žadatele o certifikaci – změna v zasílání žádosti + objednávky

in

 

Od dubna 2013 dochází ke změně v zasílání Žádosti o certifikaci a závazné objednávky: Žádost o certifikaci a závaznou objednávku zašle žadatel povinně na dvě adresy:

1) v jednom originálním listinném vyhotovení na:  Úřad vlády České republiky | Sekretariát RVKPP, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

a

2) v jednom originálním listinném vyhotovení na: Certifikační agentura – CEKAS, Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1

!!! Prosíme použijte inovovaný formulář Žádosti o certifikaci a závazné objednávky publikovaný na našich stránkách !!!

Upozornění:  Na adresu sekretariátu RVKPP na adresu Úřadu vlády se zasílá pouze Žádost o certifikaci a závazná objednávka - ani požadovaná dokumentace na CD ani Čestné prohlášení o aktuálnosti dokumentace se na sekretariát NEZASÍLAJÍ.