Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

V květnu 2012 předal NVF-CEKAS sekretariátu RVKPP „Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog“ jako výstup pracovní skupiny odborníků vedených PhDr. Jiřím Librou v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009–2012, realizovaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS). Inovované Standardy budou nyní postoupené k připomínkám výborům Rady: Certifikačnímu výboru, Výboru zástupců resortů a institucí a Výboru zástupců regionů.

Rámcový postup aktivit ohledně inovovaných standardů naleznete na stránkách Rady v sekci Certifikace.

 

Dne 03.03.2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti. V dokumentu Inovovaných standardů proběhly k 1. 9. 2015 některé drobné technické úpravy. Seznam úprav je uveden na konci dokumentu.

Bližší informace zde

 

Standardy