Inovované Standardy odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog

Dne 03.03.2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

V dokumentu Inovovaných standardů proběhly k 1. 9. 2015 některé drobné technické úpravy. Seznam úprav je uveden na konci dokumentu.

Bližší informace zde