Metodiky hodnocení kvality sociálních služeb

Metodiky hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb:

  • metodika hodnocení kvality služeb v ústavech přímo řízených MPSV
  • metodika pro azylové domy
  • metodika pro chráněné a podporované bydlení
  • metodika pro poradenství