Nabídka publikace "Sociální služby - Tvorba a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb"

Opět nabízíme možnost osobního odběru publikace: Sociální služby - Tvorba a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb (Krutilová, Čámský, Sembdner)


Cena 100,- Kč při osobním vyzvednutí.

 

Publikace vydaná  v roce 2009 se zabývá tématem zvyšování kvality sociálních služeb podle požadavků standardů kvality MPSV.
Jde o zpracování manuálu, jak přistupovat k jednotlivým standardům kvality sociálních služeb a které informace je mohou poskytovatelům pomoci uvézt do praxe. Publikace by měla napomáhat ke správnému písemnému zpracování jednotlivých oblastí a jak tyto oblasti  chápat.

Publikaci doporučuje Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR jako dobrou pomůcku pro zavádění standardů do praxe jednotlivých zařízení.

Publikace má 8 částí:

1) úvod do tématiky

2) historie a vývoj v oblasti sociálních služeb

3) inspekce kvality sociálních služeb
4) slovník, terminologie
5) právní rámec standardů kvality (registrace, smlouvy s uživateli, ochrana osobních údajů, oblast ochrany práv uživatelů, vnitřní normy, povinnosti poskytovatele sociálních služeb atd.)
6) analýza a praktické pomůcky a doporučení k jednotlivým metodám a zavádění standardů do praxe poskytovatelů pro jednotlivé standardy kvality  č.1 -15
7) shrnutí, závěrečná doporučení ke standardům
8) nejčastější odpovědi na otázky v souvislosti se zaváděním standardů kvality do praxe

Informace na kontaktech CEKAS.