Ověření obecných standardů kvality pro výkon ústavní a ochranné výchovy v resortu MŠMT prostřednictvím auditů kvality ve vybraných zařízeních

in

Zadavatel: MŠMT - dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti prevence rizikového chování v období 2010-2012.

soubor ke stažení