Shrnutí mezinárodního semináře na téma "STANDARDY JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI ČR“

in

18. a 19. květena 2011 se jako jedna z aktivit projektu "Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog" v Praze uskutečnil mezinárodní seminář na téma "STANDARDY JAKO NÁSTROJ ŘÍZENÍ KVALITY V PRAXI ČR“ ve službách pro uživatele omamných a psychotropních látek v oblasti sekundární a terciární prevence.

 

 

 

 

Shrnutí semináře