Tématické setkání certifikátorů 2010

7. prosince 2010 od 10 do 14 hodin se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskuteční vzdělávací seminář pro certifikátory programů protidrogové politiky (služeb sekundární a terciární prevence pro uživatele návykových látek).

Program setkání