Tématické setkání certifikátorů 2012

22. května 2012 se v rámci rozšiřujícího stupně vzdělávacího programu pro certifikátory uskutečnilo tématické setkání certifikátorů. Zúčastnilo se 55 certifikátorek a certifikátorů.

Průběh setkání

Evaluace procesu certifikací 2012, Josef Radimecký

Protokoly vs. závěrečné zprávy, Josef Radimecký

 

Důležité upozornění k inovovaným standardům, které je vyvěšeno v záložce Certifikace na webových stránkách RVKPP  www.vlada.cz :
Inovace Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog
V roce 2012 bude ukončena revize Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog.
Revizí Standardů odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog (Standardy) se zabývala odborná pracovní skupina v rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009-2012, realizovaného Národním vzdělávacím fondem, o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (CEKAS).

Pracovní skupina zahájila svou činnost v září 2010. Inovované Standardy zpracované pracovní skupinou a připomínkované odbornou obcí budou do léta 2012 předloženy sekretariátu RVKPP.

Následně bude probíhat připomínkovaní Standardů v rámci pracovních a poradních orgánů RVKPP a zároveň proběhne pilotní ověření inovovaných Standardů v každém typu služby. Koncem roku 2012 by mohly být inovované Standardy předloženy RVKPP ke schválení.

Sekretariát RVKPP upozorňuje všechny žadatele o certifikace odborné způsobilosti, že všechna místní šetření, která budou probíhat do konce roku 2012 budou vykonávána dle dosud platných Standardů odborné způsobilosti.

Po schválení inovovaných Standardů bude pravděpodobně určené přechodné období, aby organizace měly čas připravit se na certifikaci podle nových Standardů. O postupu se zaváděním inovovaných Standardů do praxe budou poskytovatelé služeb včas upozorněni.