Výjezdy za mapováním dobré praxe

in

V průběhu projektu "Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog" jsme v rámci „Aktivity 5 – Zahraniční studijní cesty s cílem mapování dobré praxe“ uskutečnili dva výjezdy za mapováním dobré praxe: v listopadu 2011 do vídeňského regionu a v březnu 2012 do Frankfurtu nad Mohanem a okolí.

Cesty jsme připravili na základě zájmu certifikátorů o určitá témata v oblasti poskytování služeb pro uživatele návykových látek, která nám partneři v Rakousku a Německu mohli představit a nechat nás nahlédnout do svých zkušeností včetně návštěv konkrétních zařízení.

Za přípravu a realizaci cest jsme velmi vděčni skvělé spolupráci a ochotě jmenovitě:

  • ve Vídni: panu Dominikovi Kalwodovi ze Služeb pro protidrogovou koordinaci města Vídně (Sucht- und Drogenkoordination Wien gemeinnützige GmbH)
  • ve Frankfurtu: panu Oliveru  Müllerovi z Protidrogového referátu města Frankfurt nad Mohanem |(Drogenreferat der Stadt Frankfurt)
  • za tlumočení a překlady během obou cest: PhDr. Janu Hájkovi

Spolu s účastníky výjezdů jsme připravili sborníky krátkých zpráv obsahující informace, postřehy a zajímavosti související s dobrou praxí, které je na obou výjezdech zaujaly.

Naši účastníci od nás také dostali krátké informace o obou městech, ve kterých jsme se chystali pobývat.

 

Dobrá praxe v zařízeních protidrogových a souvisejících služeb ve Vídni a v Rakousku

Sborník

Dobrá praxe v zařízeních protidrogových a souvisejících služeb ve Frankfurtu na Mohanem a okolí

 

Sborník