Zahájení realizace projektu "Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji Vysočina"

Tisková zpráva